Haba hari icyemezo ufashe nyuma y’ubu butumwa

  • Ndashaka gukizwa uyu mwanya
  • Nari narasubiye inyuma, ndihannye uyu munsi
  • Narakijijwe, nkomeje urugendo rujya mu ijuru
  • Ndacyabitekerezaho

Ibitekerezo (1)

  1. Imana ishimwe kuko umurimo wazanye kristo mu isi urimo kugenda ugerwaho. Mukomereze aho muzirikana ko mwahamgariwe guhindurira benshi ku gukiranuka. Be blessed!

Tanga igitekerezo

Igitekerezo cyawe Kirabanza kikemezwa nabashinzwe urubuga kubwibyo mwirinde gutandukira gusebanya cyangwa gutukana

Amazina yawe

Log in

Email yawe

Post your comment

Agakiza © 2011-2016 | All Rights Reserved